İnsanlar

İnsanı Diğer Türlerden Ayıran Nedir?

İnsanı Diğer Türlerden Ayıran Nedir?

İnsanı diğer türlerden ayırmak oldukça kolay olabilir. İki ayaklı, gözakı belirgin, kürksüz, elleri fonksiyonel, çenesi kısa, beyni iri ve yağ dokuları çıkıntılı olan canlılar insandır. İnsanın hangisi olduğu ya da kim olduğunu belirlemek oldukça kolay olsa da tanımlamak aksi şekilde zor olabilir. Temel nedeni ise sayılan morfolojik özelliklerin insanlara özgü olmamasıdır. Farklı canlılara bakıldığında iki ayağı olan ya da iri beyinlere sahip olduğu görülebilir.

İnsanı Diğer Türlerden Ayıran Noktalar Nelerdir?

Temel olarak insanı diğer türlerden ayıran noktalar arasında öne; beyinde bulunan prefrontal asosiyasyon alanı çıkar. İnsanı diğer türlerden ayıran noktalar konusunda açıklamalar yapılırken herkes farklı bir açıklamada bulunabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda beyinde bulunan alan gerçekliğini korusa da toplumların etkisi bu konuda büyüktür. Kültürel etkilerin altında kalan düşünceler sonucunda insanı ayıran noktalar farklılık gösterebilir.

İnsanı ayıran noktalar üzerine açıklama yapan düşünür ve önder kişiler oldukça ses getirirken antropologların açıklamaları oldukça az dikkate alınır. Antropologlar tarafından gerçekleştirilen açıklamalara bakıldığı zaman insan türünün benzersiz olmadığı ancak diğerlerinden ayıran nicel ve nitel özellik olduğu ortaya çıkmıştır.

İnsanı İnsan Yapan Özellikler

Farklılıklarımız diğer türlerden bizi ayıran özelliklerimiz konusunda birçok farklı açıklama yapmak mümkün olabilir. Eşsiz bir tür gibi dünyada yaşam süren insanlar, birçok farklı tür ile benzerdir. İnsanı ayıran özellikler sıralandığı zaman ortak farklı türler mutlaka ortaya çıkar. İnsanın sahip olduğu farklılıklar diğer türler ile benzer olsa da hangisinin insan olduğunu anlamak oldukça basittir. İnsanın diğer türlerden ayrılması konusunda bilimsel olarak belirtilenler şu şekildedir;

  • Davranışsal ekoloji.
  • Sinirsel antropoloji.

İnsanı Ayıran Nicel Farklılıklar

İnsanı insan yapan özellikler farklı şekillerde dile getirilse de yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda daha bilimsel bir şekilde açıklanmıştır. Başka bireylerin zihninden geçen duygu ve düşünceleri algılama olarak tanımlanan eşduyum, insanların diğer türlere göre daha başarılı oldukları konulardan biridir. Herhangi bir nesneye uzanma eylemini farklı türler algılasa da istemek olgusu zihinsel olduğu için diğer türler tarafından algılanamaz.

Algı konusunda farklılıklar görülse de diğer türlerde de eşduyum yetisi bulunur. İnsan dışı primatlarda da insan yavrularında olduğu gibi başkalarının isteklerini ve olası ardıl davranışları öngörme bulunur. Sadece yetkinlikleri insanlar kadar karmaşık değildir. İnsanları ayıran fizyolojik özellikler arasında yer alan gırtlağın konumudur. Sesli şekilde iletişim kuran memeliler arasında insan gırtlağı çok daha alçak bir konuma sahiptir. İnsanlarda gırtlak, dil, damak ve dudak yapıları sayesinde meydana gelen sistem sekiz yüzden fazla ses birimi çıkartabilir. Benzerliklerimizin bulunduğu şempanzelerde uzun eğitimler sonrasında dahi insanların kolaylıkla çıkarttıkları sesleri çıkartamadıkları görülür.

Yansıtım olarak adlandırılan bir diğer özellik ise insanlarda oldukça farklıdır. Taklit yeteneği gelişmiş türler olsa da kara memeleri bu konuda yetenekli sayılmaz. Yansıtım sayesinde; bebeklerin konuşmayı öğrenmesi, cinsiyet rolleri, gelenekler ve inanışlar gibi kültürel davranışlar öğrenilebilir. Olay, olgu, nesne ve ortamın bir başka bireyin gözünden görme insanların sahip oldukları diğer farklılıklardan biridir. İnsanların sahip oldukları bu yeti merhamet, haset ve acımasızlık gibi tutumlara sahip olunmasını sağlar.

İnsanı Ayıran Nitel Farklılıklar

Sosyal Beyin Hipotezi olarak adlandırılan varsayım insanların sosyal donanımın insanlarda çok daha farklı bir şekilde gözlenmesini sağlar. Toplumcu davranışlar insanlarda bulunur. Bebeklik çağından itibaren görmek mümkündür. İnsanı ayıran psikolojik özellikler olarak nitel farklılıklardan bahsetmek mümkündür. Sürü psikolojisine benzer bir durum olsa da toplumculukta çıkarlar söz konusu değildir. Belirli primatlarda bulunan bir özellik olsa da yardımcı ebeveynlik insanı ayıran özelliklerden biridir. Toplumsal davranışı destekleyen diğer özellikse simgesel davranıştır. İletişim kurmak için kullanılan dil simgesel davranış içinde yer alır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu